legend
  • legend

Navigatie

€34.95
Tax included
L.W. Naudts
Quantity

 

Secure & quick payment!

 

Quick delivery with PostNL!

Navigatie is een zeer modern studieboek voor de beroepsvaart. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de minimale eisen waaraan zeevarenden op koopvaardijschepen moeten voldoen in het kader van het STCW-verdrag 2010. Ook komen moderne software en informatievoorziening via websites aan de orde, aangezien er in de loop der jaren veel is veranderd in de wijze waarop men aan boord informatie krijgt en verwerkt. Navigatie is het enige actuele Nederlandstalige studieboek over navigatie op zee.

Over de inhoud
Navigatie is het proces van het verplaatsen van een voer-, vaar- of vliegtuig vanaf een bekende positie A naar een gewenste positie B volgens vooraf vastgelegde criteria. Navigatie gaat over navigatie van vaartuigen op het zeeoppervlak. Om te weten hoe je van A naar B moet, moet eerst worden vastgesteld waar A is. Daarvoor is het nodig dat je een model van de aarde hanteert, weergegeven op een zeekaart, en gebruikmaakt van het bijbehorende coördinatensysteem. Zo kun je bepalen waar je bent en waar je heen moet. Daarbij moeten verschillende andere aspecten niet uit het oog worden verloren, zoals de vaarwegmarkering en getijdenberekening. Al deze onderwerpen en meer komen in Navigatie uitgebreid aan de orde.

Navigatie is zeer praktijkgericht van opzet. Daardoor kan de verworven kennis direct worden toegepast. Ook worden natuurkundige en wiskundige begrippen en concepten na een korte en heldere uitleg steeds gekoppeld aan de praktijk. Daarna wordt de stof verder uitgewerkt aan de hand van concrete en realistische voorbeelden.

Bij dit theorieboek hoort het afzonderlijk verkrijgbare opgavenboek Navigatie – Vraagstukken en gegevens (ISBN 9789039527801).

Beide boeken verschenen eerder onder dezelfde titel bij uitgeverij Smit & Wytzes.

Navigatie

Data sheet

Subject
Navigation
Study Merch. Navy