datema amsterdam waterkaarten en zeekaarten

HP33 2019

Printen
Waterstanden en Stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied.
Verkoopprijs: € 22,50
Korting
Beschrijving

HP33 is een jaarlijkse uitgave waarin de waterstanden en getijstromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied zijn opgenomen.

Een digitale versie is verkrijgbaar als HP33D - NLTides.

Zoeken Offcanvas